Opdateret udgave af “Om The Danish Guild”

The Danish Guild
 
The Danish Guild er et dansktalende guild på EU-serveren, hvor vi fortrinsvis spiller Ebon Pact på PvP-serverne. Guilden består hovedsagligt af danskere, men også et par hjemløse nordmænd og svenskere.
 
Ledelse
Guildet ledes af GM i samarbejde med Council.
Council er selvsupplerende.
Evt. tvister eller uenigheder vedr. guildet og dens medlemmer, samt medlemmer internt, afgøres af GM og Council.
 
Elder Scrolls Online åbner mulighed for at være medlem af 5 Guilds. Enhver kan frit vælge hvilke guilds man vil være i ud over The Danish Guild. Da The Danish Guild er et socialt guild, med det sociale i centrum, er der derfor mulighed for:

 1. The Danish Guild
 2. Trial Guild
 3. PVP Guild
 4. Trader guild
 5. Trader Guild

Ovenstående er kun ét eksempel på hvordan de 5 guild-muligheder kan bruges.
 
Alle kan i guilden blive promoted til member og eventleder. At blive promoted til member kræver:

 • registrering på hjemmesiden
 • at du kan bruge Discord
 • at du har været medlem af guilden mindst 3 måneder, og
 • at du derefter kontakter en officer

At blive promoted til eventleder kræver:

 • at du er member i guilden
 • at du i en periode er ansvarlig for et event i guilden

Alle der er promotet til member i guilden, har adgang til den fælles guildbank, som er en ”byttecentral”, hvor vi kan indsætte gode brugbare items i bytte for, at kunne udtrække gode brugbare items.
Reglerne for guildbanken er:

 • Brug din sunde fornuft i forhold til hvad der er brugbare items for andre (det kan fx være motifs eller gearsætdele), og i forhold til hvor meget du trækker ud.
 • Det du trækker ud af guildbanken, er til eget brug.
 • Vi hjælpes ad med at stacke guildbanken (der findes add-ons hertil).
 • Indsæt og udtræk items af ca. samme værdi, men du kan fx sagtens indsætte et gearsæt sværd, og udtrække nogle opskifter til gengæld.

GM og Council har til enhver tid ret til at fortolke The Danish Guilds regler og værdier.
 
Værdier

 • The Danish Guild er et socialt guild for danske spillere, der er fyldt 18 år.

 

 • Der skrives på dansk i chatten.

 

 • Elder Scroll Online er The Danish Guild fælles basis, og derfor er vi er hjælpsomme overfor hinanden for, at vi alle kan få størst mulig glæde ved spillet og medlemskabet af The Danish Guild.

 

 • Vi taler venligt og med respekt til og om hinanden.

 

 • Vi har i guilden en imødekommende, åben, hjælpsom og hyggelig tone, samtidigt med at der er højt til loftet med plads til en sjov bemærkning. Det gælder både på Discord, i chatten, og når vi laver aktiviteter som dungeons eller events sammen med guildies.

 

 • Guilden giver mulighed for, at guildens medlemmer kan være fælles om ingame events og aktiviteter. Guilden tilstræber, at have forskellige tilbud, der matcher guildens medlemmers forskelligrettede behov og interesser.

 

 • The Danish Guild støtter op om fælles guildarrangementer i RL, såsom LAN, sommerfester og andre arrangementer, der støtter fællesskabet i The Danish Guild.